Huisregels

Wij streven ernaar om ieder bezoekje tot een groot succes te maken. Daarom hebben wij enkele huisregels opgesteld.

Boeken

Voor een bezoek aan een bedrijf, school of instelling wordt de tijd in onderling overleg afgestemd.

Voor huisbezoekjes geldt dat u een datum en een tijdsbestek waarbinnen Sint kan komen kunt kiezen. Om zo veel mogelijk kinderen blij te kunnen maken probeert Sint de bezoekjes zoveel mogelijk op een efficiënte route te plannen. U krijgt uiterlijk één dag voor het bezoek de definitieve tijd te horen. Mocht een bezoek binnen de geplande tijd niet mogelijk zijn dan volgt altijd overleg met u. Indien een bezoek binnen de gevraagde tijd niet mogelijk is en er geen andere mogelijkheid is kunt u de reservering kosteloos annuleren. U ontvangt van ons een bevestiging dat het bezoek op uw gekozen tijdspad ingepland kan worden, vanaf dat moment is de reservering definitief.

Annuleren

De Sint heeft het ieder jaar erg druk en na een door ons bevestigde reservering houden Sint en Pieten de geboekte tijd voor u gereserveerd. Wilt u het bezoek alsnog annuleren? Dan gelden hiervoor de volgende regels:

  • Geef een annulering altijd schriftelijk, per e-mail, aan ons door via info@dehulpsint.nl.
  • Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail dat wij de annulering in ons systeem hebben verwerkt.
  • Annuleringskosten:
Annulering tot 6 weken voor de bezoekdatum Kosteloos annuleren
Annulering vanaf 6 weken voor de bezoekdatum, tot aan de datum van de landelijke intocht 50% van het totaalbedrag
Annulering binnen 14 dagen voor de bezoekdatum 100% van het totaalbedrag
Annulering na de datum van de landelijke intocht 100% van het totaalbedrag

 

Betaling

Particulieren kunnen aan het eind van het bezoekje een envelop met het totaalbedrag aan Piet meegeven. In geval van annuleringskosten ontvangt u van ons een factuur die per bank betaald dient te worden.

Bedrijven ontvangen van ons een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum per bank betaald dient te worden.

Indien de factuur niet tijdig betaald wordt dan kan De Hulpsint besluiten de factuur ter incasso uit handen te geven. In dat geval worden de hieraan verbonden incassokosten aan de opdrachtgever doorberekend.

Schade / aansprakelijkheid

De Hulpsint kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van De Hulpsint. In het geval op De Hulpsint enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

Mocht tijdens het bezoek door toedoen van uw partij schade ontstaan aan onze eigendommen, dan worden de kosten van herstel/vervanging aan u doorberekend.

De Hulpsint is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

Verzorging

Wij staan garant voor een perfecte verzorging. U kunt ervan op aan dat onze uiterlijke verzorging en kledij optimaal is. Onze medewerkers zijn van onberispelijk gedrag en voorzien van kostuums en haarwerken van een degelijke kwaliteit.

Sint en Piet zijn rook- alcohol- en drugsvrij. Dit verwachten wij ook van de omgeving waarin ons bezoek plaatsvindt.

Beeld- en geluidopnamen.

Zonder voorafgaande toestemming van De Hulpsint is het niet toegestaan om beeld- en geluidopnamen te maken en te gebruiken in een zakelijke of commerciële sfeer, zoals bijvoorbeeld reclame, gebruik van ons beeld- en of geluidsmateriaal op een website, bedrijfsfolders, advertenties, op producten, flyers, posters etc. alles in de ruimste zin des woords.

Wel toegestaan is het om beeld en geluidsmateriaal te gebruiken in huiselijke kring en of in bijvoorbeeld een personeelsblad. Let hierbij op of uw medewerkers toestemming hebben gegeven voor het delen van de beelden via dit medium.
Natuurlijk ontvangen wij graag beeld en geluidsmateriaal die u van ons gemaakt heeft. U kunt hierbij aangeven of het voor intern gebruik is of ook extern gebruikt mag worden.

Klachten

Wij hopen dat het bezoekje naar uw tevredenheid verloopt.
Mocht u toch klachten of suggesties voor ons hebben dan horen wij dit graag!

 


Privacybeleid
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Als u een reactie / een boeking doet via de site, verzamelen we de data getoond in het formulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.